Farget folie / glass


Laminat-folien som brukes mellom glassene, kan leveres i mange forskjellige farger. Disse kan igjen kombineres i 2 eller flere lag for å gi ytterligere flere valgmuligheter.

Det kan og være farge i selve glasset, eksempelvis det mange kjenner som sotet glass (hos oss kalt Parsol grå).

For farget glass er det slik at tykkere og/eller flere lag glass sammen gir en sterkere farge.

Farget folie.