Teknisk veiledning


For veiledninger, gå til Glass og Fasadeforeningen sine sider.

Veilederne gir blant annet:

  • informasjon om tekniske nivåer på produkter
  • hensyn som må tas for at produktet skal gi ønsket ytelse og ha lang levetid
  • praktiske råd og veiledning om bruk og vedlikehold