Herdet glass


Herdet glass er et sterkere glass!

Glasset varmes opp til i overkant av 600 grader og kjøles deretter ned.

Herdet glass må ha kantbehandling.

Det er to måter vi varmebehandler glass:

Herdet

Herding ved oppvarming av den ferdige tilskårede og bearbeide ruten, til ca 650°C. Etter oppvarming kjøles glassruten hurtig ned med kald luft. Dette endrer spenningene i glassruten, det oppstår trykkspenninger i glassets yttersjikt og strekkspenninger i midtsonen. Ved brudd vil hele ruten granulere i små biter og risikoen for skjærskader er betydelig redusert.

Glassets styrke mot støt økes betraktelig i forhold til ubehandlet glass, og motstanden mot temperaturforskjeller i glassruten øker til ca. 200°C, i motsetning til vanlig glass, hvor denne grensen går på 35 – 40°C.

Varmeforsterket

Samme prosess som herding, men glasset avkjøles langsommere. Bruddmønstret for varmeforsterket glass er som ved ubehandlet float glass.

Herdeovnen vår.
Herdet glass som er knust (granulert).